Khảo Sát Chim Yến Ở Dĩ An

Tháng 8 Năm 2015 Vừa qua Cty Yến Sào Tầm Cao Việt đi khảo sát ở Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương. Chúng tôi đua lên một số hình ảnh khảo sát ở Trung Tam Hành Chính Dĩ An:


Khảo Sát Chim Yến Gần Nhà Yến  1000m2


Chim Yến Bay Về Khá Nhiều


0 Comment "Khảo Sát Chim Yến Ở Dĩ An"

Đăng nhận xét

Thank you for your comments