Lắp Đặt Phòng Víp Cho Nhà Yến


Một số việc cần lưu ý để làm phòng VIP cho nhà nuôi yến:
1. Diện tích phòng VIP 4m X 4m
2. Vị trí là cuối đường bay nhà yến
3. Nơi có độ ẩm và nhiệt độ tốt nhất
4. Lắp nhiều loa và âm thanh đặc biệt nhất.

Phòng Víp-Nhìn-từ -ngoài -vô

phòng-víp-đươc-lắp-đặt-xong

0 Comment "Lắp Đặt Phòng Víp Cho Nhà Yến"

Đăng nhận xét

Thank you for your comments